Vad gör vi?

Cad-systemspecialister BIM, konstruktörer och byggnadsdesign.

Vi samarbetar oftast med andra arkitektkontor, fastighetsförvaltare/exploatörer och entreprenörer, men blir även anlitade att utöva arkitektens sysslor helt själva. 

Vi utreder och rekommenderar lämpliga CAD-system. Ofta avlastar vi företagen i deras dagliga arbeten. På så sätt får vi bra inblick i företagens rutiner och medarbetarnas kompetens. Vi kan då erbjuda ett komplett omhändertagande genom anpassningar av system, installation, utbildning och support. 

I vårt arbete fokuserar vipå BIM = Building Information Model. Digitala modeller som genererar ritningar, bilder, virtuella modeller för presentation, samordning och mängdning.

 
Derome Plusshus

2011 - 2018

Till Plusshus levererar vi Programvaror och support. Plusshus har även anlitat oss i ett flertal projekt genom åren. Här hjälper vi även kunden med produktionsritningar till deras volymfabriker.

Derome bygger en ny modern produktionsanläggning där det nu tillverkas standardlägenheter. CAD-systemet genererar nu CNC-filer till maskinerna. 

Nytt kontor till Luleå Energi och en Arena till Östersund

2012

Vi samarbetar med Tirsén & Aili arkiteter, BIM-projektering av Östersund Arena och Luleå Energi´s nya kontor.   

Lindbäcks Bygg, Piteå

2010-02-01

Vi hjälper Tirsén & Aili Arkitekter och Lindbäcks Bygg med flertalet projekt, BIM-modeller för presentationer och bygglov.

Vico Office

2008-10-20

Vi certifierar oss, så vi kan visa att vi klarar av att bygga 5D BIM-modeller. Modeller som entreprenörer kan koppla till kalkyler och tidplanering. 

Arena Boden

2007-01-22

Tirsén & Aili arkitekter och PEAB anlitar oss, BIM-projektering Arena Boden

Bolagsverken Sundsvall

2006-09-01

Vi hjälper Tirsén & Aili Arkitekter och Skanska, BIM-projektering av Bolagsverkens nya lokaler i Sundsvall.

Kulturens Hus i Luleå

2005-01-20

Tirsén & Aili Arkitekter anlitar oss som projekteringsresurs, Kulturens Hus i Luleå.

Nyheter

© Copyright www.cadit.se